office profile

משרדו של עו”ד מעניק ייצוג בכל תחומי המשפט הפלילי, דיני הסגרה, משפט צבאי, משפט כלכלי , עבירות מס,  צווארון לבן – הלבנת הון, ניירות ערך, עבירות נושאי משרה ברשויות או בחברות, דין משמעתי, שוטרים, עובדי מדינה ובעיות אתיקה, עתירות מנהליות ועתירות לבג”צ. תאונות דרכים קטלניות.

* ביטול צווי סגירה לעסקים – למשרדנו יש ניסיון רב, ידע וכלים להתמודד עם כל צווי הסגירה לעסקים.
33333צווי סגירה מהמשטרה, צווי סגירה מהעיריות  או  וכל צו סגירת עסק מנהלי אחר.

המשרד ייתן מענה לאזרח הקטן, לאזרח המפורסם, לחברה הקטנה ולתאגיד הגדול, בחשאיות בכבוד ובהגינות, ביסודיות נדירה ובנחישות.

הניסיון העשיר והידע שנצבר בעבודה בכל התחומים במשך שנים רבות והמוניטין שנרכש הם נכסי צאן ברזל שאין להם תחליף.

הסתבכות משפטית היא מצוקה גדולה שיכולה לשתק אדם או ארגון, ולהדיר שינה מעיני המתמודד עימה לתקופות ארוכות ולגרור תוצאות הרסניות. לכן צריך לשכור עורך דין שיעזור להתמודד ולמצוא פתרון.

עו”ד אבי אודיז הנו בעל התמצאות רחבה בכל תחומי המשפט, והוא וצוותו מסוגלים וערוכים לתת מענה לכל סוגיה, גם כשהיא מורכבת ומשלבת מספר תחומים משפטיים.

זיהוי הפרצות וההזדמנויות בתיק הוא אמנות שדורשת התעמקות חסרת גבולות בחומר. עו”ד אבי אודיז ייצג בתיקים רבים, מהקטנים ועד למורכבים ביותר, לרבות בפרשיות סבוכות עם עשרות ומאות קלסרים של חומר חקירה, תמלילים, הסרטות, עדים וחסיונות שונים.

המשרד מעניק שירות אישי הכולל מסירות, זמינות, השקעה מאסיבית בתיק ומצוינות.

המוטו של המשרד הוא כי דרוש ניצחון, אף כי לעיתים הניצחון הוא יחסי, וגם אז המשרד יפעל להשגת הפתרון הטוב ביותר האפשרי.

המשרד אינו עוסק בהצהרות והבטחות ריקות אלא בעבודה קשה בכדי לשמר את הסטנדרט הגבוה אותו הוא מציב בכל שנות פעילותו.